Общи условия

I. Общи разпоредби и авторски права

Сайтът е информационен интернет ресурс, създаден от НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД. Всички материали обработени и генерирани на страницата от екипа на дружеството, са защитени от закона и не могат да се възпроизвеждат без неговото изричното съгласие. Позоваването на материали от сайта става с изричното писмено съгласие на управителя на дружеството.

II. Ограничаване на отговорността

Информацията, публикувана в рамките на сайта е с информативен характер. НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД не поема отговорност при допуснати технически грешки при въвеждането на информация в рамките на проекта и не носи отговорност за последици, възникнали в следствие на използването на представената информация, в т.ч. евентуални вреди или изгубени ползи.

III. Промени

Всяка промяна по настоящите общи условия ще бъде своевременно отразена и публикувана на настоящата интернет страница и се считат за приети от всички посетители на уеб сайта. Настоящите общи условия влизат в сила в деня на тяхното публикуване.

20 юли 2018