Политика за защита на личните данни

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме.

Настоящата Политика се прилага за обработването на Вашите лични данни за целите на информационната онлайн платформа "Дерматологични срещи BIODERMA", достъпна на адрес www.biodermameetings.com, както и нейните мобилни версии и приложения, съобразно Общите условия на сайта, с които можете да се запознаете тук: www.biodermameetings.com/footer-menu/obshchi-uslovija/.

Когато казваме "ние", "нас" или "нашето/ нашите/ нашата/ нашият" в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид българското дружество НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175406222, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Средец, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 4, с управител Жан-Ив Пол Етиен Демот. НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство. 

Ние обработваме различни лични данни на физическите лица, потребители на информационната онлайн платформа "Дерматологични срещи BIODERMA" ("Вие/ Вас/ Субект на данни"). Обработването на Вашите данни ("Обработване") включва всяка операция, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства. 

Категории лица, чиито лични данни обработваме

Ние обработваме Ваши лични данни, ако Вие сте физическо лице, навършили сте 18 години, дерматолог сте и сте регистриран/а в информационната онлайн платформа "Дерматологични срещи BIODERMA", достъпна на адрес www.biodermameetings.com.

Какви лични данни за Вас обработваме и за какви цели?

1. Данни, обработвани за целите на регистрация в "Дерматологични срещи BIODERMA" и получаване на информация и покани за събития

Когато участвате в различни професионални събития, организирани от нас, Вие можете, ако желаете, да ни предоставите Вашите имена и имейл адрес, които ние ще обработваме за следните цели:

 • регистрация и осигуряване на достъп до информационната онлайн платформа "Дерматологични срещи BIODERMA", достъпна на адрес www.biodermameetings.com. Достъпът се осъществява чрез имейл адреса, който сте ни предоставили;
 • получаване чрез "Дерматологични срещи BIODERMA" и по имейл на информация и покани за събития (срещи, конгреси, конференции и други подобни мероприятия), организирани от НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД;
 • организиране на участието Ви в събития, организирани от НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД, при проявен от Вас интерес;
 • осъществяване на контакт с НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД и отправяне на запитвания към нас чрез формата за контакт, достъпна на информационната онлайн платформа "Дерматологични срещи BIODERMA", и получаване на отговор от нас на Вашите запитвания. 

Ние обработваме Вашите лични данни на основание на Вашето съгласие, дадено чрез попълване на форма на съгласие при участието Ви в събитие, организирано от нас. Вие изразявате съгласието си за обработване на личните Ви данни за посочените в тази точка цели чрез попълването на данните Ви във формата за съгласие, поставяне на отметка до съответния текст за съгласие и полагането на саморъчен подпис под формата за съгласие.

Попълването на формата за съгласие е изцяло доброволно, което означава, че ако не желаете да предоставите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, те няма да бъдат обработени от НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

2. Данни, обработвани за целите на включване в база данни с данни на лекари

Когато участвате в различни професионални събития, организирани от нас, Вие можете, ако желаете, да ни предоставите Вашите имена и имейл адрес, които ние ще обработваме с цел включването Ви в база данни с данни на лекари, за да могат медицинските представители на НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД да се свържат с Вас и да Ви посещават, за да Ви представят и дадат информация за продуктите на НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД. 

Ние обработваме Вашите лични данни на основание на Вашето съгласие, дадено чрез попълване на форма на съгласие при участието Ви в събитие, организирано от нас. Вие изразявате съгласието си за обработване на личните Ви данни за посочените в тази точка цели чрез попълването на данните Ви във формата за съгласие, поставяне на отметка до съответния текст за съгласие и полагането на саморъчен подпис под формата за съгласие.

Попълването на формата за съгласие е изцяло доброволно, което означава, че ако не желаете да предоставите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, те няма да бъдат обработени от НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

3. Данни, обработвани за целите на публикуване на снимки и видеозаписи от събития на "Дерматологични срещи BIODERMA"

Когато организираме различни събития (срещи, конгреси, конференции и други подобни мероприятия), ние осъществяваме фотографско и видео заснемане на събитието. Снимките и видеозаписите от събитието са изцяло с информативни цели и се публикуват на информационната онлайн платформа "Дерматологични срещи BIODERMA", където достъп до тях имат само регистрираните потребители на платформата.  

Това означава, че ние можем да обработваме Ваши фотографски изображения и изображения, заснети на видео, за целите на публикуването им на информационната онлайн платформа "Дерматологични срещи BIODERMA". 

4. Данни, събирани чрез "бисквитки"

Ние можем да анализираме използването на информационната онлайн платформа "Дерматологични срещи BIODERMA" чрез "бисквитки", посредством които ние събираме информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до www.biodermameetings.com (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате онлайн платформата. Ние не събираме вашите имейли, имена или друга персонална информация, не събираме и не осъществяваме достъп до информация относно посещавани от вас сайтове, различни от www.biodermameetings.com, или до друга информация, която не е описана в настоящата политика. 

Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие за използване на бисквитки. Повече информация за използването на бисквитки можете да намерите в нашата Политика за бисквитките тук.

За колко време съхраняваме Вашите данни?

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от Нас, докато не се отпишете от получаването на информация и покани за събития от нас чрез последване на връзката (линка) за отписване, наличен в имейлите, които Ви изпращаме, или докато не изразите желание да бъдете изтрити от базата данни с  данни на лекари на НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез лично изявление пред наш медицински представител или чрез изпращане на заявление до нас по имейл или по пощата.

Какви мерки за защита на личните данни предприемаме?

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица мерки, включително:

 • Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там (за целта използваме кодове и карти за достъп, пароли и др. технологии, свързани с ограничаване на достъпа до определени помещения);
 • Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID), логическо сегментиране и/или физическо разделяне на нашите системи и информация;
 • Ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до определени наши служители, чиято работа е свързана с обработката им,  и ги защитаваме с пароли за достъп;
 • Използваме способи като криптиране и псевдонимизиране на информацията;
 • Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл или след като сте кликнали върху връзка в имейл.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Ние работим с партньори и доставчици, на които можем да разкрием Вашите лични данни, когато това е необходимо с цел организиране и провеждане на събитията, за които сте потвърдили участието си. Така например можем да разкрием данните Ви на НАОС САС, идентификационен номер 535236418, със седалище и адрес на управление във НАОС Франция, 13290 Aix-en-Provance, когато събитията се провеждат извън България.

Също така, НАОС САС може да съхранява Вашите лични данни на негови сървъри.  

Можем да предоставим Ваши лични данни на и на други получатели при определени случаи. Например: 

 • Ако претърпим преобразуване или дружеството ни е продадено на друга компания, можем да прехвърлим личните Ви данни към въпросната компания, за да за да продължим да Ви осигуряваме нашите услуги;
 • Ако това се изисква по закон, на държавна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона публични задължения (напр. полиция, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);
 • Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите клиенти, потребителите на наши продукти и/или услуги, системи и сървъри.

Международен трансфер на Вашите лични данни

Ако за цели, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, и при условие, че са изпълнени предвидените в закона изисквания, се налага да извършим трансфер на Вашите лични данни към трето лице (друго лице от компаниите в рамките на нашата група или наш доставчик и/или партньор), чието централно управление се намира извън рамките на ЕС, ще бъдете уведомени за това, както и за мерките, с които ще бъдат защитени Вашите лични данни.

Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

Право на достъп

Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите, посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице,надлежно  упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.

Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

Право на коригиране

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни, непълни или неактуални, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме и/или допълним.

Право на изтриване

Имате право да пожелаете да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на правно задължение съгласно правото на Европейския съюз или българското национално право. При определени законово уредени условия Ние можем да откаже да заличим личните данни. 

Право на ограничаване на обработването 

Можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин.

Право на преносимост на данните 

Имате право да получите данните, които обработваме за вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да ги прехвърлите към друг администратор.

Право на възражение срещу обработването

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по и-мейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги) и профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако направите такова възражение, Вашите лични данни няма да бъдат използвани повече за целите на директния маркетинг. 

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни по всяко време, като изпратите изрично искане до нас по имейл или по пощата, или чрез отписване от нашите информационни имейли.

Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране

Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последставия за Вас или Ви засяга в значителна степен.  

Право на жалба

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда, ако смятате, че вашите права са нарушени. За целта можете да посетите https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, можете да се свържете с нас по един от следните начини:

По имейл: на следния имейл адрес contact@bg.naos.com, на вниманието на  Елена Дончева - длъжностно лице по защита на личните данни на НАОС България ЕООД.

По пощата: на адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 4., на вниманието на Елена Дончева – длъжностно лице по защита на личните данни на НАОС България ЕООД.

На телефон: 02439 39 39

Промяна в политиката

Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни е направена на 20.07.2018 г.