BIODERMA проведе безплатен курс "Дерматоскопия: приложение в дерматологичната практика" с лектор д-р Иван Ботев, гл. асистент в КДВ към Медицински университет- гр. София.

Курсът обхвана общи положения, оборудване и основни дерматоскопски структури, както и темите: дерматоскопска картина на често срещани тумори, алгоритми и скали за дерматоскопска диагноза, както и други приложения на дерматоскопията.