Андреас Воленберг е дерматолог и алерголог и професор в Секцията по дерматология и алергология в университета Лудвиг-Максимилян в Мюнхен, Германия.

В момента той оглавява отдела по педиатрична дерматология, специализирана клиника по атопичен дерматит и дермато-алергологияния изследователски център.

Завършва медицина в университета Йоханес-Гутенберг в Майнц и Лудвиг-Максимилян в Мюнхен, Германия; член на борда по дерматология и венерология и притежава специалности по алергология, андрология и инфекциозни болести.

Неговите изследователски интереси включват имунобиология на дендритните клетки при възпалителни кожни заболявания, инфекциозни усложнения от атопичен дерматит, локална имуномодулираща терапия и медикаментозно причинена кожна токсичност.

В допълнение към предклиничните изследвания, той участва в множество клинични изпитвания и транслационни изследвания, свързани с атопичен дерматит, периорален дермат, „graft-versus host disease“ и рецепторен инхибиращ епидермален растежен фактор, индуциращ кожна токсичност.

Той обособи термина "проактивна терапия" на атопичен дерматит.

Понастоящем е председател на Eczema/Atopic Dermatitis Task Force към Европейската академия по дерматология и дерматология.

Автор на над 160 доклада в международни журнали, постига 860 точки на влияние и h-index* 39.

Редактор и член на борда на множество био-медицински издания.